keyboard_arrow_right
Deontologie

Cumulatie van de functie van voltijds ambtenaar en huisarts

De Secretaris generaal van het Ministerie van Sociale Voorzorg vraagt aan de Nationale Raad of een voltijds tewerkgestelde geneesheer-ambtenaar tegelijk de huisartsgeneeskunde mag uitoefenen.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 20 augustus 1994 uw vraag om advies betreffende aanvragen tot cumulatiemachtiging ingediend door inspecteurs-geneesheren van de Medische Diensten nader onderzocht.

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat op deontologisch gebied het niet mogelijk is voltijds ambtenaar te zijn en huisartsgeneeskunde uit te oefenen.