keyboard_arrow_right
Deontologie

Cumulatie van de functie van voltijds ambtenaar en huisarts

Naar aanleiding van het advies van de Nationale Raad in het Tijdschrift nr. 66 betreffende de uitoefening van de huisartsgeneeskunde door een voltijds ambtenaar, wordt aan de Nationale Raad gevraagd of dit advies zowel van toepassing is op de niet-erkende huisartsen als op de erkende huisartsen.

Advies van de Nationale Raad :

De functie van "erkende" huisarts is onverenigbaar met de activiteit van voltijds ambtenaar (artikel 2 van het M.B. van 30 april 1993 betreffende de erkenning als huisarts ...).

Wat de niet als huisarts erkende beoefenaar van de algemene geneeskunde betreft, is de Nationale Raad van mening dat de vereiste continuïteit van zorg niet naar behoren kan verzekerd worden door een arts die de gezegde functies cumuleert. Dit geldt voor alle vormen van curatieve algemene geneeskunde.