keyboard_arrow_right
Deontologie

Dienst spoedgevallen – Grieppandemie – Weigering van opname

Het Bureau van de Nationale Raad van de Orde van geneesheren besprak een vraag die werd voorgelegd door een provinciale raad.

Advies van het Bureau van de Nationale Raad :

[...]

De vraag die toen gesteld werd luidde : Kan een dienst spoedopname van een ziekenhuis ingeval van een grieppandemie weigeren een patiënt met mogelijke griep op te nemen zonder verwijsbrief van een arts ?

Gezien de vraag zich stelt in het kader van een mogelijk grieppandemie nodigde het Bureau professor dokter M. VAN RANST, commissaris van het Interministerieel Commissariaat Influenza, uit voor overleg op 10 september 2009.

Op basis van dit overleg is het Bureau van de Nationale Raad van mening dat :
- in normale omstandigheden zonder overbelasting van het personeel en zonder overbezetting van het ziekenhuis dient een patiënt toegelaten te worden tot de dienst "spoedgevallen" en geldt de normale procedure;
- in omstandigheden waar overbezetting van een ziekenhuis heerst of dreigt, zullen de artsen op de spoeddienst een triage uitvoeren op basis van de bevindingen van hun medisch onderzoek.

report_problem
Advies van het Bureau van de Nationale Raad
info_outline
Publicatiedatum

22/09/2009

Documentcode

a127014