keyboard_arrow_right
Deontologie

Influenza-pandemie A/H1N1 - Zorgmeldpunt

In zijn vergadering van 5 september 2009 besprak de Nationale Raad van de Orde van geneesheren uw e-mail waarin u vraagt naar de houding van de Orde van geneesheren ten aanzien van artsen die tijdens een influenza-pandemie A/H1N1 weigeren om in onderlinge solidariteit deel te nemen aan de consultatiefunctie (zowel consultaties als huisbezoeken) van het lokale zorgmeldpunt.

De Nationale Raad is van mening dat in deze bijzondere omstandigheden - indien er overeenstemming werd bereikt tussen de huisartsenkringen en de gemeentebesturen over het lokale zorgmeldpunt en het functioneren ervan - de artsen deontologisch de plicht hebben hieraan deel te nemen, tenzij zij een geldige en door de huisartsenkring aanvaarde reden hebben om dit niet te doen.