keyboard_arrow_right
Deontologie

Jaarlijkse griepvaccinatie van risicopatiënten - Voorschrift

Een arts vraagt of huisartsen/beheerders van het Globaal Medisch Dossier (GMD) bij een oproepingsbrief voor de jaarlijkse griepvaccinatie van hun risicopatiënten ook een voorschrift voor een griepvaccin mogen toevoegen.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad van de Orde van geneesheren besprak in zijn vergadering van 18 september 2010 de vraag of huisartsen/beheerders van het Globaal Medisch Dossier (GMD) bij een oproepingsbrief voor de jaarlijkse griepvaccinatie van hun risicopatiënten ook een voorschrift voor een griepvaccin mogen toevoegen.

In een vroeger advies stemde de Nationale Raad er mee in dat een huisarts de patiënten die hem het beheer van hun GMD toevertrouwden, mag oproepen zich te laten vaccineren tegen influenza (TNR 90, p. 12, 2000).

De Nationale Raad is van mening dat er in deze omstandigheden deontologisch geen bezwaren zijn een voorschrift voor een griepvaccin aan de oproepingsbrief toe te voegen.

Cc. Voorzitters van de provinciale raden