keyboard_arrow_right
Deontologie

Jaarlijkse uitnodiging vanwege de huisartsen/beheerders van het Globaal Medisch Dossier tot griepvaccinatie van hun patiënten met verhoogd risico

Verwijzend naar het vorige advies van de Nationale Raad van 25 maart 2000 (Tijdschrift Nationale Raad nr. 88, juni 2000, p. 24) vraagt de coördinator preventie van de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen vzw (WVVH) of een huisarts de patiënten die hem het beheer van hun Globaal Medisch Dossier (GMD) toevertrouwden persoonlijk mag oproepen om zich te laten vaccineren tegen influenza, aangezien dat volgens de WVVH deel uitmaakt van een goed beheer van dit GMD.

Advies van de Nationale Raad :

Waar de Nationale Raad als algemene regel zijn in zijn brieven van 15 december 1999 en 29 maart 2000 ingenomen standpunt handhaaft, kan hij instemmen met de door u voorgestelde uitzondering wat de huisartsen/beheerders van het Globaal Medisch Dossier betreft.

Hij kan eveneens instemmen met de door u voorgestelde typebrief, mits op de eerste regel van de tweede alinea van de brief "als uw huisarts" wordt vervangen door "als beheerder van uw Globaal Medisch Dossier".