keyboard_arrow_right
Deontologie

Kwalificatie van de arts die een vrijwillige zwangerschapsafbreking mag uitvoeren

Naar aanleiding van het decreet van het Waalse Gewest van 18 juli 1997 aangaande de centra voor familiale en huwelijksplanning en –raadpleging vraagt een provinciale raad of een (in dergelijke centra verrichte) vrijwillige zwangerschapsafbreking mag uitgevoerd worden door een huisarts dan wel of deze ingreep voorbehouden is aan bepaalde specialisten.

Advies van de Nationale Raad :

Krachtens artikel 350 van het Strafwetboek en het decreet van het Waalse Gewest van 18 juli 1997 aangaande de centra voor familiale en huwelijksplanning en –raadpleging (B.S. van 23 september 1997), mag de vrijwillige zwangerschapsonderbreking zowel uitgevoerd worden door een huisarts als door een specialist.

Om te voldoen aan de vereisten van artikels 34, 35 en 86 van de Code van geneeskundige Plichtenleer, moet de huisarts echter een aangepaste opleiding gevolgd hebben.