keyboard_arrow_right
Deontologie

Oproepen voor preventieve onderzoeken

Een provinciale raad vraagt of het advies dat de Nationale Raad in juni 1990 (Tijdschrift nr. 48) uitgebracht heeft met betrekking tot geneesheren-specialisten die hun patiënten oproepen voor preventieve onderzoeken ook geldt voor huisartsen.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 20 april 1996 kennis genomen van uw brief van 26 maart 1996 betreffende het advies van de Nationale Raad van 20 januari 1996 aangaande de vraag of een huisarts patiënten mag aanschrijven of opbellen om hen aan te sporen tot preventie.

Het advies van 20 januari 1990 (Tijdschrift nr 48 - Juni 1990, blz. 19) geldt zowel voor huisartsen als voor specialisten.

In het kader van algemene preventiecampagnes mag de geneesheer de patiënt individueel aansporen tot preventie in zoverre de vrije keuze van de arts door de patiënt is gewaarborgd. Het komt de Provinciale Raad toe daarop toe te zien en in voorkomend geval de nodige maatregelen te treffen.

Advies van de Nationale Raad van 20 januari 1990 :

Het is aangewezen dat bij de planning van noodzakelijk-preventieve onderzoeken huisarts en specialist samenwerken.

Oproepingen voor preventieve doeleinden kunnen enkel mits vermelding dat de patiënt eveneens in deze omstandigheid zich kan richten tot de geneesheer van zijn keuze.