keyboard_arrow_right
Deontologie

Uitnodiging van patiënten voor een preventieve check-up door huisarts

Mag een huisarts zijn patiënten aanschrijven om hen eraan te herinneren dat zij moeten langskomen voor een check-up ?

Advies van de Nationale Raad :

In zijn vergadering van 27 maart 2010 besprak de Nationale Raad van de Orde van geneesheren uw schrijven van 7 oktober 2009 waarin u de vraag stelt of een huisarts, net als een tandarts, zijn patiënten kan aanschrijven om hen eraan te herinneren dat zij moeten langskomen voor een check-up.

De Nationale Raad heeft reeds verschillende adviezen uitgebracht betreffende het preventief aanschrijven van patiënten door huisartsen. Meer bepaald werd een dergelijk aanschrijven reeds positief geadviseerd voor uitnodigingen voor de jaarlijkse vaccinatie tegen influenza bij patiënten met verhoogd risico (advies 19 augustus 2000, TNR 90, p. 12), en dit bij die patiënten van wie de huisarts de beheerder is van het Globaal Medisch Dossier (GMD). Evenzo voor een aanschrijven door huisartsen om hun patiënten te sensibiliseren en te motiveren tot screening in het kader van borstkankerpreventie (advies 16 juni 2001, TNR 93, p. 10).

Een huisarts mag die patiënten voor wie hij beheerder is van het Globaal Medisch Dossier individueel aansporen tot deelname aangezien dit kadert in en deel uitmaakt van een goed beheer van dit medisch dossier. Een huisarts dient niet alleen zijn risicopatiënten goed te registreren en op te volgen, het is zijn taak preventief initiatieven te nemen om vroegtijdig bepaalde ziekten te detecteren alsmede preventief gezondheidsadvies te verstrekken aan al zijn patiënten.

Ingeval er een vaste arts-patiëntrelatie bestaat, desgevallend gestaafd met een GMD, kan de patiënt aangeschreven worden voor een preventieve check-up. Dit dient te passen in een algemeen preventief plan met de nodige informatie aan de patiënt. De patiënt blijft te allen tijde vrij al dan niet op een dergelijke uitnodiging in te gaan.