keyboard_arrow_right
Deontologie

Kinder- en jeugdpsychiaters

De Vereniging der Vlaamse Kinder- en Jeugdpsychiaters legt aan de Nationale Raad een aantal deontologische problemen voor die voornamelijk in drie groepen kunnen worden ondergedeeld:

  1. moeilijkheden die ontstaan naar aanleiding van echtscheidingssituaties;
  2. moeilijkheden die ontstaan door het feit dat twee instanties zich met eenzelfde geval (willen) bezighouden en waarbij een der instanties niet medisch is (bv. jeugdrechtbank of jeugdbeschermingscomité);
  3. moeilijkheden die ontstaan door het feit dat een arts bijna geen controle of weet heeft over de gegevens die hem worden toevertrouwd of alleen aan hem zouden moeten worden toevertrouwd: PMS-centra, MPI's, revalidatiecentra.

Door de voorzitter van genoemde Vereniging worden ter illustratie een aantal concrete voorbeelden gegeven.

In de loop van de bespreking op de vergadering van de Nationale Raad blijkt dat deze moeilijkheden vrij algemeen voorkomen.
Aangezien het hier een relatief complexe materie betreft, belast de Nationale Raad een commissie met het nader onderzoek van deze problematiek.