keyboard_arrow_right
Deontologie

Psychiater-psycholoog

Psychiater ‑ Psycholoog

Mag een psychiater samenwerken met een psycholoog niet-geneesheer die zijn patiënten ontvangt in het huis van de psychiater en meer bepaald in een lokaal dat grenst aan het kabinet van de psychiater ?

Antwoord van de Nationale raad:

In principe is een nauwe samenwerking tussen een geneesheer‑psychiater en een psycholoog wenselijk.

De provinciale raad moet erover waken dat die samenwerking geschiedt met in achtneming van artikel 18 van het KB nr. 78 van 10 november 1967 en de bepalingen van de Code van geneeskundige plichtenleer.