keyboard_arrow_right
Deontologie

Psychiatrie - T.V.-circuit

Psychiatrie - T.V. circuit

Een provinciale raad wordt verzocht om advies aangaande de vraag of de bewaking van psychiatrische patiënten door middel van een gesloten t.v. -circuit in overeenstemming is met de medische ethiek en deontologie.

De Nationale Raad hecht zijn goedkeuring aan het antwoord van de provinciale raad.

Antwoord van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft geen enkel bezwaar in verband met het antwoord dat u op dit concreet geval wenst te formuleren.

(Advies PR: Zie "Adviezen van Provinciale Raden", blz. 46)