keyboard_arrow_right
Deontologie

Psychiatrische instelling

De Nationale Raad wordt door de heer Charles Picqué, Minister van de Franse Gemeenschap, om advies verzocht in verband met de maatregelen die moeten worden genomen ten gevolge van de rapporten die door de aangestelde geneesheren en juristen werden uitgebracht betreffende de werking van de afdeling "Le Détour" van de psychiatrische instelling "La petite maison" te Chastres. Tegelijk worden de rapporten van de deskundigen ter inzage bezorgd.

De Nationale Raad meent dat deze zaak tot de bevoegdheid van de betrokken provinciale raad behoort.

Antwoord van de Nationale Raad aan de Minister:

Ik heb de eer U mede te delen dat voor de Nationale Raad verslag werd uitgebracht over de problemen geschetst in Uw brief van 16 november 1988.

Gelet op de elementen die naar aanleiding van de door U gevraagde expertises naar voren zijn gekomen, heeft de Nationale Raad beslist het dossier integraal aan de Provinciale raad van de Orde der geneesheren van Brabant met het Frans als voertaal over te maken, zodat de nodige deontologische maatregelen kunnen worden getroffen.

Brief van de Nationale Raad aan de Provinciale raad van Brabant met het Frans als voertaal:

De Nationale Raad wordt door de heer Charles Picqué, Minister van de Franse Gemeenschap, om advies verzocht in verband met de afdeling "Le Détour" van de psychiatrische instelling "La Petite Maison" te Chastres.

Voor de Nationale Raad werd over deze adviesaanvraag verslag uitgebracht. Gelet op de elementen die ten gevolge van de door de Minister gevraagde expertises naar voren zijn gekomen, heeft de Nationale Raad beslist het dossier integraal aan Uw provinciale raad over te maken zodat de nodige deontologische maatregelen kunnen worden getroffen.

Ingesloten doen wij U de brief geworden van Minister Charles Picqué van 16 november 1988, alsmede het volledig dossier en het rapport van Ondervoorzitter Deberdt.

report_problem
Historische waarde.
info_outline
Publicatiedatum

10/12/1988

Documentcode

a043027

Related themes list