keyboard_arrow_right
Deontologie

Faxapparaten

Een radioloog die zijn confraters zo vlug mogelijk op de hoogte wenst te brengen van de resultaten van de onderzoeken, verzoekt zijn Provinciale Raad hem toestemming te verlenen om faxapparaten aan te kopen. Die toestellen, waarvan hij de eigenaar zou blijven, zou hij dan installeren bij zijn confraters zodat zij binnen het uur of in elk geval dezelfde dag nog op de hoogte gebracht zouden worden van de resultaten van de onderzoeken die hij op hun patiënten uitgevoerd heeft.
De Provinciale Raad is van oordeel dat hij niet kan instemmen met dit voorstel. Hij vreest dat de betrokken geneesheer aldus een bevoorrechte relatie zou opbouwen die een of andere vorm van dichotomie in de hand zou kunnen werken. Hij wint het advies van de Nationale Raad in.

Voor de Nationale Raad is het niet de fax zelf die het probleem vormt ‑ hij kent de persoon die er gebruik van maakt immers volledige vrijheid van handelen toe ‑ maar wel het feit dat men iemand "iets cadeau doet".

Advies van de Nationale Raad:

De Raad is de mening toegedaan dat Dr. X antideontologisch te werk gaat wanneer hij aan confraters faxapparaten ter beschikking stelt in de door hem vermelde omstandigheden.