keyboard_arrow_right
Deontologie

Medische beeldvorming – Afschrift van resultaten

In zijn zitting van 16 januari 2010 besprak de Nationale Raad van de Orde van geneesheren uw schrijven van 25 maart 2009 betreffende de vraag of het advies van de Nationale Raad "Klinische biologie - Afschrift van resultaten " van 21 februari 2009 ook toepasselijk is op de medische beeldvorming.

De Nationale Raad is van mening dat dit advies inderdaad van toepassing is op de medische beeldvorming.

De Nationale Raad meent immers dat in beide gevallen op deontologisch vlak dezelfde redenering dient te worden gevolgd en hetzelfde standpunt dient te worden ingenomen.