keyboard_arrow_right
Deontologie

Protocol - Radiografie

Protocol ‑ Radiografie

Mag de radioloog de röntgenfoto's en het protocol bestemd voor de behandelende geneesheer, direct aan de patiënt overhandigen ?

Na bespreking heeft de Nationale Raad op 9 augustus 1986 het volgende advies geformuleerd:

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat medische verslagen en protocollen in principe aan de behandelende arts moeten worden bezorgd. Er zijn evenwel geen deontologische bezwaren tegen het feit dat bedoelde stukken direct aan de patiënt worden overhandigd voor zover het protocol geen elementen bevat die de patiënt zouden kunnen traumatiseren.

info_outline
Publicatiedatum

09/08/1986

Documentcode

a035007

Related themes list