keyboard_arrow_right
Deontologie

Radiologie - Informatieverstrekking aan de patiënt

Een advocaat vraagt de Nationale Raad of er een geschreven regel of een gebruik bestaat dat de radioloog waarnaar een patiënt verwezen is, verzoekt deze laatste onmiddellijk na afloop van het radiologisch onderzoek informatie of advies te verstrekken over deze radiografie of hem integendeel verbiedt dit te doen, waarbij de zorg om de patiënt in te lichten dan overgelaten wordt aan de behandelende arts of aan de gynaecoloog die de radiografieën en het protocol ontvangt.

Antwoord van de Nationale Raad:

De Nationale Raad besprak in zijn vergadering van 14 november 1998 uw brief van 2 oktober 1998.

Op de vraag "Bestaat er een geschreven regel, of een gebruik, dat de radioloog waarnaar een patiënt verwezen is, verzoekt deze laatste onmiddellijk na afloop van het radiologisch onderzoek informatie of advies te verstrekken over deze radiografie...", is het antwoord negatief.

Op de vraag "... of hem daarentegen verbiedt dit te doen, waarbij de zorg om de patiënt in te lichten overgelaten wordt aan de behandelend arts of aan de gynaecoloog die de radiografieën en het protocol ontvangt ... ?", is het antwoord eveneens negatief.