keyboard_arrow_right
Deontologie

Vestiging van geneesheren-stagiairs

Vestiging van geneesheren‑stagiairs

Artikel 157 van de Code van geneeskundige Plichtenleer luidt als volgt:

Art. 157 Behoudens schriftelijk akkoord tussen de belanghebbenden, mag een geneesheer die bij een collega als student of tijdens zijn opleiding als specialist een stage heeft volbracht, zich niet komen vestigen in omstandigheden die aanleiding zouden kunnen geven tot het onttrekken van patiënten van die collega.

Door een provinciale raad wordt de vraag gesteld of dit artikel van toepassing blijft zolang geen schriftelijk akkoord tussen de belanghebbenden tot stand komt.

Het advies van de Nationale Raad van 16 november 1985:

Met referte aan uw brief van 25 oktober 1985 betreffende de interpretatie van artikel 157 van de Code van geneeskundige Plichtenleer, hebben wij de eer U mede te delen dat de Nationale Raad de mening is toegedaan dat het aan de provinciale raad behoort al naargelang het geval, te bepalen in welke omstandigheden de betrokken geneesheer zich wel mag komen vestigen.

Verder herinnert de Raad eraan dat de provinciale raden van de Orde in eerste instantie moeten trachten de partijen te verzoenen.