keyboard_arrow_right
Deontologie

Orgaantransplantatie

Recht op orgaantransplantatie

Door een lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd aan Mevrouw de Staatssecretaris voor Volksgezondheid en Gehandicaptenbeleid om het standpunt van de Nationale Raad verzocht m.b.t. een perscommuniqué over een symposium inzake orgaantransplantatie.

Samengevat komt het neer op de vraag of een persoon die zelf orgaandonatie weigert, aanspraak kan maken op een orgaantransplantatie. Door artsen zou de vergelijking zijn gemaakt met levensverzekeringen en autoverzekeringen. Wie zichzelf niet veilig stelt, kan geen beroep doen op de solidariteit van derden. Door deze redenering door te trekken, komt het Kamerlid tot de vraag of rokers en drankverslaafden wel recht hebben op verzorging....

Nadat door de Nationale Raad wordt onderstreept dat ons stelsel van ziekteverzekering gebaseerd is op onderlinge solidariteit en niet met een gewone verzekering kan worden vergeleken, wordt geantwoord als volgt:

De Nationale Raad is van mening dat elke zieke, zonder enige vorm van onderscheid, recht heeft op de zorgverlening die zijn toestand vereist. De vergelijking met privé‑verzekeringsmaatschappijen gaat bijgevolg helemaal niet op.