keyboard_arrow_right
Deontologie

Orgaantransplantatie

Na het advies dat naar aanleiding van de wet op de orgaantransplantatie door de Nationale Raad werd uitgevaardigd en de diverse commentaren die daarop volgden, werd het nuttig geoordeeld een afvaardiging van de transplantatieteams voor een onderhoud met het Bureau uit te nodigen. Het werd een interessante gedachtenwisseling waarbij veel aandacht ging naar de mogelijke repercussies van de wet en van het advies van de Orde op de orgaantransplantatie.

Nadat het Bureau over dit onderhoud verslag heeft uitgebracht, beslist de Nationale Raad dat voorlopig geen andere maatregelen moeten worden genomen.