keyboard_arrow_right
Deontologie

Transplantatie van foetale weefsels

De Nationale Raad neemt inzage van een nota neergelegd en gecommentarieerd door Dr Farber m.b.t. de transplantatie van cerebrale weefsels. Zoals voor de transplantatie van foetale weefsels in het algemeen, rijzen ook in dit verband een reeks ethische problemen. Deze nota die de neerslag is van de bespreking op de algemene vergadering van de Wereldartsenbond (W.M.A.) van 24 mei 1988, zal in extenso worden gepubliceerd onder de rubriek "Ethiek in internationaal perspectief" van het nummer 42 van december 1988.