keyboard_arrow_right
Deontologie

Dragen van een hoofddoek tijdens de wachtdienst

Aan de Nationale Raad wordt een vraag gesteld betreffende het dragen van een hoofddoek tijdens de wachtdienst.

Advies van de nationale raad :

In zijn vergadering van 14 oktober 2017 heeft de nationale raad van de Orde der artsen uw brief betreffende het dragen van een hoofddoek tijdens de wachtdienst besproken.

De medische deontologie bevat geen enkele algemene bepaling of regel die betrekking heeft op de kledij die een arts al dan niet mag of moet dragen bij de uitoefening van de geneeskunde.

Wel is het zo dat de gedragen kledij aangepast moet zijn om de geneeskunde uit te oefenen op een wetenschappelijk verantwoorde manier. De kledij mag ook niet de waardigheid van het beroep schaden.

De nationale raad is van oordeel dat de beantwoording van de gestelde vraag een evenwicht vereist tussen:

- enerzijds, het recht voor iedereen op vrije overtuiging;
- anderzijds het recht voor iedere patiënt op medische zorg.

De vrijheid van overtuiging mag echter geen belemmering zijn voor de toegang tot medische zorg. Sommige symbolen, zoals het dragen van een hoofddoek, kunnen voor bepaalde patiënten een hinderpaal zijn om tijdens de wachtdienst beroep te doen op dringende medische zorg. Het is daarom aangewezen dat de arts zich tijdens de wachtdienst zo neutraal mogelijk opstelt ten aanzien van de patiënt.