keyboard_arrow_right
Deontologie

STAND BY-foon - Centraal oproepnummer wachtdiensten

Op 15 oktober 1997 ging STAND BY-foon van start met één centraal oproepnummer voor de wachtdiensten voor huisartsen in heel Vlaanderen. Bij de opstart van het systeem deden zich een aantal moeilijkheden voor en ontstonden een aantal misverstanden. STAND BY-foon legt nu nogmaals de exacte werking van het systeem voor aan de Nationale Raad.

Antwoord van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 25 april 1998 kennis genomen van uw brief van 9 februari 1998.

De Nationale Raad benadrukt nogmaals dat er geen deontologische bezwaren zijn tegen een gecentraliseerd wacht-oproepnummer. Voorwaarden hiertoe zijn niettemin dat een dergelijk systeem een vlottere dienstverlening voor de patiënt daarstelt, zonder dat hierdoor hogere onkosten voor diezelfde patiënt worden gegenereerd; dat de verstrekte informatie steeds correct en geactualiseerd is, met duidelijke vermelding van identiteit en adres van de wachtarts; dat de betrokken wachtdiensten hierover vooraf worden geïnformeerd en hun formele toestemming tot aansluiting hebben gegeven, en dat er bij de patiënt geen verwarring kan worden gebracht omtrent de regionale afbakening van de onderscheiden wachtgebieden en -diensten.

Indien aan het geheel van deze voorwaarden niet wordt voldaan zal dit de kwaliteit van de zorg in het gedrang brengen en is deelname aan dergelijk project deontologisch niet verantwoord.