keyboard_arrow_right
Deontologie

Wachtdienst extramurale specialisten

Een provinciale raad stuurt een brief door van een vzw van extramurale kinderartsen die vraagt of hij in de plaatselijke kranten de gegevens mag publiceren van de kinderarts met wachtdienst.

Advies van de Nationale Raad :

In zijn vergadering van 15 juli 2006 besprak de Nationale Raad uw brief d.d. 13 juni 2006 betreffende de publicatie in plaatselijke kranten van een wachtdienstregeling van extramurale kinderartsen.

De Nationale Raad is van mening dat een dringende oproep in eerste instantie dient beantwoord te worden door de huisarts met wachtdienst. Indien deze oordeelt dat bijkomend specialistisch advies noodzakelijk is, kan in tweede instantie beroep gedaan worden op een kinderarts.

Een wachtdienstregeling van extramurale kinderartsen dient zoals trouwens elke wachtdienstregeling, ter kennis gebracht van de provinciale raad van de Orde der Geneesheren, de huisartsenkringen en de regionale ziekenhuizen.

Er moet in dit verband een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen een wettelijke bevolkingswachtdienst (koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967, artikel 9) en een praktijkpermanentie van een bepaalde specialiteit.

De Nationale Raad is evenwel van mening dat het deontologisch niet past dat een wachtregeling van kinderartsen in plaatselijke kranten wordt gepubliceerd.