keyboard_arrow_right
Deontologie

Gebruik telefax

Door een Provinciale raad wordt aan de Nationale Raad een voorstel van een bedrijf overgemaakt m.b.t. de installatie van een telefax bij huisartsen.

Het door de commissie "Informatica" voorgelegde ontwerp-advies wordt door de Nationale Raad goedgekeurd.

De Nationale Raad heeft geen bezwaar tegen het gebruik van telefax voor zover de nodige voorzichtigheid aan de dag gelegd wordt, zoals dit ook voor de briefwisseling moet gebeuren.