keyboard_arrow_right
Deontologie

Communicatie via videoconferentie in de gezondheidszorg

Aan de Nationale Raad wordt een vraag gesteld betreffende een project van communicatie via videoconferentie in de gezondheidszorg.

Advies van de Nationale Raad :

In zijn vergadering van 20 april 2013 heeft de Nationale Raad van de Orde van geneesheren uw vraag van 23 juli 2012 aangaande een project van communicatie via videoconferentie in de gezondheidszorg bestudeerd.

In het door u bijgevoegde beeldmateriaal wordt een project aangaande het gebruik van videoconferentie bij chronische patiënten in de thuiszorg belicht. Beeldcommunicatie in dergelijke situaties tussen vrijwillige hulpverleners en een chronische patiënt doorbreekt het isolement van de laatstgenoemde en opent nieuwe perspectieven voor het opbouwen van sociale netwerken binnen een zorgkader.

Om de confidentialiteit van de uitgewisselde informatie bij deze vorm van communicatie te waarborgen dient een voldoende beveiligde elektronische verbinding te worden voorzien. Daarenboven moet de patiënt de mogelijkheid hebben om op elk moment uit het project te stappen, zonder dat dit enige weerslag heeft op de zorg.