keyboard_arrow_right
Deontologie

Digitale aanvallen op computers van artsen

De nationale raad heeft het probleem van digitale aanvallen op computers van artsen onderzocht.

Advies van de nationale raad :

De nationale raad heeft in zijn vergadering van 21 mei 2016 het probleem van digitale aanvallen op computers van artsen bestudeerd.

Verschillende artsen zijn het slachtoffer geworden van digitale fraude onder de vorm van ransomware. Dit houdt in dat het aanklikken van een link, op een ogenschijnlijk normaal uitziende e-mail of website, tot gevolg heeft dat alle data die zich op de computer bevinden ontoegankelijk worden voor de gebruiker. Op het scherm verschijnt een boodschap met de belofte dat tegen het betalen van losgeld de "hackers" de gegevens zullen vrijgeven. De praktijk leert dat men niet mag ingaan op dergelijk verzoek. Wat men ook onderneemt de gegevens zullen ontoegankelijk blijven. Dit heeft voor de artsen en de patiënten zware gevolgen omdat de patiëntendossiers, het instrument bij uitstek voor de kwaliteit en continuïteit van de zorg, onherroepelijk verloren zijn. Indien een arts slachtoffer is van dergelijke criminele praktijken dient hij aangifte te doen bij de Federal Computer Crime Unit van de politie, alsook bij zijn provinciale raad.

De controle van e-mails op hun authenticiteit en het adres van de afzender alvorens tot bepaalde acties over te gaan is een doeltreffende beschermingsmaatregel. Het maken van meerdere back-ups van medische gegevens op verschillende digitale dragers (o.a. één back-up buiten de netwerkomgeving, frequent uit te voeren) is noodzakelijk om een blijvende beschikbaarheid te garanderen.

De nationale raad zal het groeiend probleem van cybercrime-aanvallen nauwlettend opvolgen en overleg plegen met de stakeholders om te zoeken naar gepaste beschermingsmaatregelen.

Verder wil de nationale raad de artsen informeren dat om medische gegevens te encrypteren of beveiligde boodschappen te versturen geen gebruik mag gemaakt worden van browsers die gekend zijn voor allerlei illegale en criminele praktijken, zoals de TOR (The Onion Router) browser, e.a. Deze browsers horen niet thuis op de computer van een arts.