keyboard_arrow_right
Deontologie

Telefonie

De Nationale Raad wordt door verschillende provinciale raden om advies verzocht aangaande het gebruik van een pocket-tekstontvanger en de eerbiediging van het beroepsgeheim.
In de overeenkomst die voorgelegd wordt aan de geneesheren wordt uitdrukkelijk bepaald dat de n.v. zich ertoe verbindt het beroepsgeheim en de privacy te respecteren.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 28 mei 1994 het probleem van de overeenkomst met "X-tekstontvanger" en het beroepsgeheim onderzocht.

De Raad is de mening toegedaan dat de geneesheer slechts een contract mag ondertekenen als het beroepsgeheim gewaarborgd is. De arts die een dergelijke overeenkomst ondertekent, is verantwoordelijk voor de eerbiediging van het beroepsgeheim.