keyboard_arrow_right
Deontologie

Verzending van laboratoriumresultaten via een elektronisch brievenbussysteem

Een provinciale raad maakt de Nationale Raad een kopie over van de brief die hij van een arts ontving in verband met de verzending van laboratoriumresultaten via de elektronische brievenbus "Medinet".
De arts wijst erop dat volgens de aanbevelingen van de Nationale Raad van 22 april 1995 met betrekking tot de bescherming van de vertrouwelijkheid van de gegevens "het dubbele-sleutelsysteem, ook nog asymmetrisch mathematisch systeem genoemd, voldoende veiligheid biedt" (Tijdschrift Nationale Raad, nr. 69, p. 13).
De Medinet-brievenbus maakt geen gebruik van deze coderingsstandaard.
De betrokken provinciale raad heeft er dan ook steeds van afgezien de samenwerkingsovereenkomst tussen deze vennootschap en een twintigtal huisartsen te viseren.
De vraag rijst dan of het toegelaten is medische gegevens, i.c. laboratoriumresultaten, door te zenden via een systeem dat de aanbevelingen van de Nationale Raad niet volgt.

De Nationale Raad nam kennis van uw inlichtingen die bevestigen dat er in de programma's gebruikt door deze firma geen coderingssysteem bestaat met een betrouwbaar asymmetrisch mathematisch systeem. Hij noteerde eveneens dat de Provinciale Raad van ... op 21 april 1997 de mogelijkheid aanvaardde verder te coderen via het symmetrisch systeem gedurende een periode van zes maanden. Deze voorwaarde werd niet vervuld.

Het is vanzelfsprekend dat overeenkomsten die in tegenspraak zijn met de instructies van een provinciale raad van de Orde, door deze laatste gegeven conform de aanbevelingen van de Nationale Raad, niet goedgekeurd kunnen worden door de provinciale raad.

De samenwerkingsovereenkomsten die hangend bleven in dit dossier kunnen bijgevolg niet goedgekeurd worden.

Wat betreft de vraag gesteld door de arts-bioloog die verzocht wordt resultaten via deze weg en onder de beschreven omstandigheden door te geven, moet men hem bevestigen dat tot op heden, voor zover ons bekend, het systeem Medinet niet beantwoordt aan de criteria vooropgesteld door de Nationale Raad en dat bijgevolg het gebruik ervan onder de verantwoordelijkheid van de arts-bioloog valt.