keyboard_arrow_right
Deontologie

Voorschriften voor verdovende middelen

In een advies dat gepubliceerd werd in het Tijdschrift nr. 57, blz. 27 had de Nationale Raad "geen enkel deontologisch bezwaar tegen de opstelling van voorschriften op computer, op voorwaarde dat de geneesheer de voorschriften eigenhandig dagtekent en ondertekent".
Onder verwijzing naar artikel 19 van het Koninklijk Besluit van 31 december 1930 omtrent de handel in slaap- en verdovende middelen : "de apotheker die een apotheek houdt mag verdovingsmiddelen alleen afleveren op schriftelijk, gedagtekend en ondertekend oorspronkelijk voorschrift van een geneesheer", vraagt de Algemene Pharmaceutische Bond zich af of het advies van de Nationale Raad ook van toepassing is op de voorschriften voor verdovende middelen.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 21 november 1992 kennis genomen van uw brief van 13 oktober 1992 aangaande de voorschriften voor verdovende middelen.

Het advies dat de Nationale Raad verstrekt heeft op 16 mei 1992 heeft betrekking op de voorschriften voor giftstoffen (Koninklijk Besluit van 9 januari 1992 tot wijziging van het Besluit van de Regent van 6 februari 1946). Het heeft geen betrekking op de voorschriften van de verdovende middelen bedoeld bij Koninklijk Besluit van 31 december 1930 (lijst V).