keyboard_arrow_right
Deontologie

Wallonie - IntraNet

Wallonie-Intranet

Een firma die belast is met het onderzoek naar de uitvoerbaarheid van het project Wallonie-Intranet voor rekening van het Waals Gewest vraagt de medewerking van de Nationale Raad met betrekking tot de medische sector.

Antwoord van de Nationale Raad :

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 5 juli 1997 kennis genomen van uw fax van 28.04.97 aangaande het oprichten van het project W-IntraNet (Wallonie-Intranet).

De Nationale Raad is van oordeel dat hij niet bevoegd is om tot een inventarisatie van de geneeskundige infrastructuur zoals door u voorgesteld, over te gaan.

De Nationale Raad wenst u er bij deze gelegenheid aan te herinneren dat de regels van deontologie van toepassing zijn op de artsen die geroepen zijn om met u samen te werken bij dit project. Dit geldt in het bijzonder met betrekking tot al de aanbevelingen die de Nationale Raad uitbracht in verband met het doorgeven en raadplegen van medische gegevens, alsook voor deze in verband met reclame.