keyboard_arrow_right
Deontologie

Opstarten van de website www.healthandbeauty-info.be

De Nationale Raad van de Orde van geneesheren wordt om advies gevraagd aangaande het opstarten van de website www.healthandbeauty-info.be.

Advies van de Nationale Raad :

In zijn vergadering van 8 december 2012 heeft de Nationale Raad van de Orde van geneesheren uw e-mail van 6 juni 2012 aangaande het opstarten van de website www.healthandbeauty-info.be onderzocht.

Deze website ambieert o.a. het informeren van burgers aangaande het laseren van ogen, esthetische chirurgie en tandheelkunde.

De Nationale Raad heeft geen bevoegdheid ten opzichte van deze privé-initiatieven.

Uw vraag betreft evenwel een domein dat wordt geregeld door de wet van 6 juli 2011 tot instelling van het verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de medische informatie over dergelijke ingrepen.

De Nationale Raad is van oordeel dat het geven van informatie beter geschiedt door middel van een website onder de auspiciën van een wetenschappelijke vereniging van het betrokken specialisme.

Wat betreft het aanbieden van contactadressen van de artsen die de door u aangehaalde specialismen uitoefenen, leert de ervaring dat deze omwille van hun volatiliteit niet correct te verzamelen noch bij te houden zijn, waardoor uw aanbod sterk aan waarde inboet.

Wat het aanmaken betreft van een forum waarop patiënten hun mening kunnen geven over de door de arts aangeboden informatie en behandeling, leert de ervaring dat zulk forum onmiddellijk en onvermijdelijk bezoedeld wordt door subjectieve berichtgeving zodat de burger die de website raadpleegt geen antwoord krijgt op zijn/haar vraag naar objectieve informatie.