keyboard_arrow_right
Deontologie

Bevallingen - Videocamera

Bevallingen ‑ Videocamera

Een commerciële firma vraagt om de "deontologische goedkeuring" van de Nationale Raad in verband met een nieuwe commerciële service in de verloskamer.

Het is de bedoeling aan de jonge ouders de mogelijkheid te bieden om in de vorm van een videocassette "een visueel aandenken van de geboorte van hun kindje" te bekomen.

Antwoord van de Nationale Raad:

Met referte aan Uw brief van 6 maart 11. betreffende het installeren van een videocamera in verloskamers, deel ik U mede dat de Nationale Raad van de Orde der geneesheren om deontologische redenen aan Uw voorstel zijn goedkeuring niet kan verlenen.