keyboard_arrow_right
Deontologie

Installatie van videoapparatuur in de wachtkamer van artsen

Mag een handelsvennootschap in de wachtkamer van artsen audio-visuele apparatuur plaatsen, met het doel de patiënten te informeren over de preventie van hart- en vaatziekten, kanker, enz . ?
Voor de financiering van het project zou de hulp ingeroepen worden van niet-commerciële organisaties, maar ook van producenten van produkten die in de apotheek te koop aangeboden worden.
De Nationale Raad heeft hieromtrent een advies verstrekt op 15 november 1986 (Tijdschrift nr. 35 - Maart 1987).

Advies van de Nationale Raad :

Met verwijzing naar onze vroegere briefwisseling (Uw kenm. : 12.674/94 mjv) betreffende de installatie van audio-visuele apparatuur in de wachtkamer van artsen, deel ik u met genoegen mede dat de Nationale Raad zijn standpunt dienaangaande bevestigd heeft in zijn vergadering van 15 oktober 1994. Ofschoon het installeren van een video-installatie in de wachtkamer van een huisarts niet moet worden verboden, is dit bijgevolg alleen toegelaten op voorwaarde dat geen enkele reclameboodschap wordt getoond.