keyboard_arrow_right
Deontologie

Videoapparatuur in wachtkamer

Mag een huisarts in zijn wachtkamer videoapparatuur installeren tot verspreiding van een voor een breed publiek toegankelijk medische informatie (met uitsluiting van elke vorm van reclame). De bedoeling is een patiëntenvoorlichting over de gezondheid in het algemeen.

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat de video een nieuwe techniek is die in onze tijd moet worden beschouwd als een aanvulling van de bestaande mediamogelijkheden zoals affiches, tijdschriften, enz.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad was in zijn vergadering van I8 november 1986 de mening toegedaan dat het installeren van een video‑installatie in de wachtkamer van de huisarts niet moet worden verboden.

report_problem
Dit advies werd geannuleerd en vervangen door advies TNR 105 p. 4, a105002.
info_outline
Publicatiedatum

15/11/1986

Documentcode

a035015

Related themes list