keyboard_arrow_right
Deontologie

Open kraamkliniek

In zijn vergadering van februari 1986, besliste de Nationale Raad dat open kraamklinieken over een huishoudelijk reglement moesten beschikken. (Cf. Tijdschrift nr 34) Door de Beroepsvereniging van de Belgische Verloskundigen en Gynaecologen werd een huishoudelijk reglement opgesteld dat voor advies aan de Nationale Raad wordt overgelegd.

Na beraadslaging wordt geantwoord als volgt:

De Nationale Raad heeft geoordeeld dat het niet tot zijn taak behoort om zich uit te spreken over het door U voorgelegde huishoudelijk reglement. Bedoeld reglement dient te worden opgemaakt door de medische raad van de instelling na overleg met alle betrokken partijen.