keyboard_arrow_right
Deontologie

Resultaten

Resultaten

Vorige pagina

3

pagina

Biologie (Klinische-)12/09/1981 Documentcode: a030004
Laboratorium voor klinische biologie - Medische Raad

Laboratoria voor klinische biologie - Medische raad

Naar aanleiding van een vraag vanwege een arts, meent een provinciale raad dat de laboratoria voor klinische biologie mogen worden gelijkgesteld met verzorgingsinstellingen en derhalve verplicht zijn een medische raad op te richten.

De raad herinnert eraan dat analyses van klinische biologie tot de geneeskunst behoren en de medische analyse in feite deel uitmaakt van de diagnosestelling. De analyse geeft een antwoord op de klinische vraagstelling en helpt via onderzoekingen en biologische analyses tot het stellen van de globale diagnose. (H. Anrys, Les professions médicales et paramédicales dans le Marché Commun, n° 57, p. 78).

Een verzorgingsinstelling is een instelling waar zorgen worden verstrekt.. en dus niet noodzakelijk een ziekenhuis.

Een verzorgingsinstelling kan vanzelfsprekend een ziekenhuis zijn maar evenzeer een gelijksoortige instelling zoals bij voorbeeld, een home voor bejaarden of een laboratorium voor klinische biologie.

Antwoord van de Nationale raad in zijn vergadering van 12 september 1981:

De Nationale raad heeft in zijn zitting van 12 september 1981 kennis genomen van Uw schrijven van 26 juni 1981 betreffende de bedenkingen die Dr X maakte ten einde te bewijzen dat een laboratorium voor klinische biologie geen verzorgingsinstelling is.

De Raad keurt Uw ontwerp antwoord goed en is van mening dat artikel 170 naar analogie van toepassing is.

Vorige pagina

3

pagina