keyboard_arrow_right
Deontologie

Enquête Test-Aankoop – Kwaliteit van ziekenhuizen

Reactie van de Nationale Raad op een enquête van Test-Aankoop over de kwaliteit van ziekenhuizen.

Advies van de Nationale Raad :

In zijn vergadering van 30 april 2011 nam de Nationale Raad van de Orde van geneesheren kennis van het door de Verbruikersunie Test-Aankoop in het kader van een gevoerd onderzoek naar de kwaliteit van ziekenhuizen, aan de dokters toegestuurde vragen(lijst) omtrent "welke naar hun mening de beste ziekenhuizen van België zijn (voor verschillende specialismen)".

De Nationale Raad is van oordeel dat de kwaliteit van ziekenhuizen bezwaarlijk enkel aan de hand van dit type van enquête kan geëvalueerd worden te meer gezien het door de initiatiefnemers zelf vastgesteld, subjectief karakter van de aan de artsen gevraagde beoordelingen.

Gezien deze subjectiviteit tot een zeer vertekend beeld van de werkelijkheid en tot niet-valide resultaten kan leiden, is de Nationale Raad van mening dat het niet aangewezen is aan het verzoek van Test-Aankoop gevolg te geven.