keyboard_arrow_right
Deontologie

Onderzoek kwaliteit ziekenhuizen - Test-Aankoop

Onderzoek kwaliteit ziekenhuizen – Test-Aankoop

Verschillende provinciale raden leggen aan de Nationale Raad de vragen voor die zij van geneesheren kregen naar aanleiding van een door Test-Aankoop gevoerde enquête betreffende de kwaliteit van de ziekenhuizen.

Advies van de Nationale Raad aan de voorzitters van de provinciale raden :

Het onderzoek van Test-Aankoop naar de kwaliteit van de ziekenhuizen deed in medische middens heel wat vragen rijzen omtrent de medewerking van bepaalde artsen.

De door Test-Aankoop verstrekte informatie liet niet toe exact in te schatten hoe de beantwoording van de vragenlijst een wetenschappelijk betrouwbare bijdrage kon zijn voor het onderzoek.

De Nationale Raad achtte het nuttig u daarvan in kennis te stellen.