keyboard_arrow_right
Deontologie

Ziekenhuisfusies en -groeperingen - Deontologie

Door de Nederlandstalige provinciale raden wordt aan de Nationale Raad een consensustekst ter goedkeuring voorgelegd m.b.t. de deontologische implicaties van de ziekenhuisfusies- en groeperingen.

Deze consensustekst kwam tot stand op een ogenblik dat spectaculaire fusies plaatsvonden. Sindsdien zijn een hele reeks problemen verdwenen.

De Nationale Raad beslist deze materie voorlopig op zijn beloop te laten en verdaagt een verdere bespreking ervan tot een latere datum.