keyboard_arrow_right
Deontologie

Aids

Het Collège des Médecins van het Groot‑Hertogdom Luxemburg vraagt de Nationale Raad om advies aangaande de maatregelen die in de strijd tegen AIDS moeten worden genomen in eerbied voor de ethische gedragsregels en meer bepaald de privacy van de zieke.

In bedoeld schrijven worden vier vragen gesteld:

  1. Welke moet de houding zijn van de arts die naar aanleiding van een voorhuwelijksonderzoek een HIV‑infectie of een AIDS‑geval vaststelt ?
  2. Zijn geen familiale of sociale situaties denkbaar waar het medisch geheim minder strikt zou kunnen worden toegepast ?
  3. Is de arts altijd verplicht zijn patiënt in te lichten wanneer hij naar aanleiding van een routine bloedonderzoek een anti‑HIV‑test aanvraagt ?
  4. Mag of moet de arts zijn patiënt inlichten in geval van een positieve test ?

Voorts wenst het Collège des Médecins van het Groot‑Hertogdom Luxemburg dat na overleg in het kader van de Internationale Conferentie van de Orden en Gelijkgestelde Organismen binnen de kortste tijd gemeenschappelijke richtlijnen zouden worden uitgevaardigd.

Na een algemene gedachtenwisseling wordt deze aangelegenheid door de Nationale Raad toevertrouwd aan de commissie belast met de studie van de problemen rond AIDS.