keyboard_arrow_right
Deontologie

Aids

Het rapport van de Commissie Aids wordt door de Nationale Raad grondig doorgenomen. Behoudens enkele wijzigingen wordt de circulaire van de Provinciale raad van Brabant met het Frans als voertaal, zoals gereviseerd door de Commissie, goedgekeurd.

Voor de tekst van bedoelde circulaire verwijzen wij U naar de rubriek «adviezen provinciale raden» (zie p. 27).