keyboard_arrow_right
Deontologie

Aids en verzekeringen

Een geneesheer ontving van een verzekeringsmaatschappij volgend schrijven:"De gevolgen van AIDS hebben voor de verzekeringsmaatschappijen aanzienlijke consequenties. Daartoe bovendien aangezet door onze herverzekeraars, wensen wij daarom deze ziekte bij onze toekomstige klanten op te sporen. Om de kandidaat‑verzekerden een verplaatsing naar een polikliniek te besparen, is het onze bedoeling via dit schrijven van U te vernemen of U over het vereiste materiaal beschikt om bloedproeven te doen. Het is evident dat deze vraag slechts een eenvoudige navraag is". Deze kwestie wordt door de betrokken provinciale raad voor advies aan de Nationale Raad overgemaakt.

Dit punt van de agenda wordt naar de volgende vergadering verdaagd.