keyboard_arrow_right
Deontologie

HIV - positieve moeders

Aan de Nationale Raad wordt een vraag gesteld betreffende zijn advies van 14 januari 2006 in verband met HIV-positieve moeders.

Advies van de Nationale Raad :

betreft : uw vraag van 14 januari 2006 aangaande een HIV-positieve moeder.

Als bijlage vindt u het door de Nationale Raad in oktober 2012 ontvangen advies nr. 53 van 14 mei 2012 van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek betreffende deze materie.

Bijlage.