keyboard_arrow_right
Deontologie

Register acute coronaire aanvallen

De Belgische Cardiologische Liga vraagt de Nationale raad om advies met betrekking tot een internationaal wetenschappelijk onderzoek voorgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie in verband met het beroepsgeheim.

In zijn vergadering van 12 september 1981 antwoordt de Nationale raad het volgende:

De Nationale raad heeft in zijn vergadering kennis genomen van Uw schrijven van 30 juni 1981. Dit initiatief werd erg gunstig onthaald en het belang ervan kan niet voldoende worden onderstreept.

De Nationale raad vraagt zich niettemin af of de identificatie van de zieken niet mogelijk is via een code zoals door specialisten in de materie wordt beweerd.