keyboard_arrow_right
Deontologie

Resultaten

Resultaten

Contactlenzen20/01/1996 Documentcode: a072003
Contactlenzen

De Nationale Raad wordt om advies verzocht aangaande het advies dat hij in mei 1995 (Tijdschrift nr. 69) heeft verstrekt met betrekking tot het voorschrijven van contactlenzen.

De Nationale Raad licht zijn advies toe :

De Nationale Raad, na kennisname van uw brief dd 2/10/95, gaat er uiteraard mee akkoord dat, indien een oogarts oordeelt dat een patiënt om medische redenen niet in aanmerking komt voor het dragen van lenzen of van bepaalde types van lenzen, het zijn volste recht is om een voorschrift voor de lenzen te weigeren. Aangezien Artikel 32 van de Code van geneeskundige Plichtenleer bepaalt dat een geneesheer enkel op gewetensvolle wijze en op wetenschappelijke gronden zijn beslissingen zal nemen, was er geen reden om dit te hernemen in het advies van 15/3/80 (Tijdschrift Nationale Raad nr. 28, 1979-1980), bevestigd op 20/5/95. Het argument dat U meent te vinden in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen dient te worden genuanceerd daar dit artikel op de verbandlenzen slaat.

Op uw andere opmerkingen kan de Nationale Raad als volgt antwoorden :

1. In geval van therapeutische lenzen is het logisch dat deze altijd voorhanden zijn bij de oogarts en dat hij ze zelf plaatst aangezien de indicaties ervoor steeds onverwacht voorkomen. Hier is geen sprake van aanpassen, wel van opvolgen van het genezingsproces, want het gaat hier eigenlijk om een verband dat niet ingebracht noch uitgenomen wordt door de patiënt. Het RIZIV voorziet trouwens een terugbetaling voor het plaatsen (levering inbegrepen) van een verbandlens onder nomenclatuurnummer 248415.

2. In geval van optische lenzen die in aanmerking komen voor terugbetaling in gevallen bepaald door de RIZIV-nomenclatuur zijn voor de oogarts twee codenummers voorzien (248135 en 248150) voor de aanpassing van de lenzen. De patiënt krijgt slechts terugbetaling op voorwaarde van voorleggen van het voorschrift van de oogarts en het leveringsattest van een erkend optieker.

3. Optische lenzen die niet in aanmerking komen voor terugbetaling door het RIZIV : Hier zal de oogarts, na het aanpassen bij middel van proeflenzen, de lenzen voorschrijven waarvan merk en type het best passen bij de patiënt blijkens de ervaring met de proeflenzen. De oogarts rekent zijn honorarium aan voor de aanpassing (waarvoor geen RIZIV-codenummer bestaat). De bestelling van de lenzen kan gebeuren door de oogarts bij de producerende firma die dan rechtstreeks aan de patiënt factureert. Indien de patiënt het vraagt zullen de lenzen afgeleverd worden door de optieker van zijn keuze die het voorschrift van de oogarts opvolgt.

De Nationale Raad meent dan ook dat het door U gewraakte advies niet moet gewijzigd worden.