keyboard_arrow_right
Deontologie

Contactlenzen

De Nationale Raad heeft twee brieven ontvangen met betrekking tot de weigering van oogartsen het voorschrift te verstrekken dat nodig is voor de aflevering van contactlenzen door een opticien.

Advies van de Nationale Raad :

De Raad bevestigt zijn advies van 15 maart 1980 (Officieel Tijdschrift, Orde van de geneesheren nr. 28, 1979-1980).

Advies van de Nationale Raad van 15 maart 1980 :

Omwille van de inconveniënten en de eventuele gevaren waaraan het oog kan worden blootgesteld bij inadequaat dragen van contactlenzen, betaamt het dat het voorschrift, de keuze en de aanpassing van deze prothese aan een geneesheer-oogarts worden voorbehouden en deze eveneens met de controle erop wordt belast.

De levering van de prothese maakt evenwel geen deel uit van de aanpassing en is al evenmin een medische verstrekking. Wanneer de geneesheer het nuttig oordeelt zelf de prothese te leveren, mag deze levering hem geen winst opleveren. Indien de patiënt erop aandringt een voorschrift te bekomen moet de geneesheer hem dit afleveren aangezien de patiënt in principe vrij is zich, met het oog op de levering van contactlenzen, tot de persoon van zijn keuze te wenden.