keyboard_arrow_right
Deontologie

Decreet van 10 juli 1984 van de Franse gemeenschap

Decreet van 10 juli 1984 van de Franse gemeenschap

Een provinciale raad verzoekt de Nationale Raad om advies in verband met het decreet van de Franse gemeenschap van 10 juli 1984 betreffende "de sanitaire opvoeding en de jeugdinformatie evenals de hulp en de bijstand aan de gezinnen, op het gebied betreffende de contraceptie en het verantwoord ouderschap", na daarover te zijn geïnterpelleerd door een op de lijst ingeschreven geneesheer.

Op 18 december 1984 wordt door de Nationale Raad volgend advies verleend:

Een decreet heeft kracht van wet in de betrokken gemeenschap.

Het komt de Nationale Raad niet toe dergelijke wetteksten te beoordelen of te interpreteren.