keyboard_arrow_right
Deontologie

Dringende medische hulp: controle door de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

In zijn vergadering van 19 september 2020 besprak de nationale raad van de Orde der artsen de wet van 29 maart 2018 tot wijziging van de artikelen 2 en 9ter van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, die bekendgemaakt werd in het Belgisch Staatsblad op 1 april 2020.

De nationale raad had op 24 februari 2018 een advies uitgebracht over dit wetsontwerp(1), dat u kan raadplegen op de website www.ordomedic.be.

De nationale raad blijft bij zijn verzoek om betrokken te worden bij de uitwerking van de uitvoeringsbesluiten waarin de regels en modaliteiten vastgelegd worden voor de controles die toevertrouwd worden aan de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering alsook bij de vastlegging van het statuut van de controlearts (art. 9 ter, § 5, b) en d) van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.


(1) Advies van 24 februari 2018, getiteld ‘Patiënten in illegaal verblijf - Dringende medische hulp - Terugbetaling', Tijdschrift van de Nationale Raad, nr. 160