keyboard_arrow_right
Deontologie

Verplichting (huis)artsen deel te nemen aan triagepost COVID-19

Op de vraag of (huis)artsen kunnen worden verplicht hun praktijk te sluiten en deel te nemen aan de gemeentelijke triagepost COVID-19, antwoordde de nationale raad dat het aan de bevoegde overheden is om eventueel dwingende maatregelen op te leggen aan artsen in de strijd tegen COVID-19 (cf. Vragen en Antwoorden (maart, april, mei 2020) gepubliceerd op www.ordomedic.be, rubriek COVID-19).

De nationale raad van de Orde der artsen kan enkel advies verstrekken in verband met de medische deontologie.